Glossary

ETAT Glossary

There are currently 18 names in this directory beginning with the letter ค.
คลังข้อมูล
ชั้นการเข้าถึงของคลังข้อมูลที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้

ความครบถ้วนของข้อมูล
การวัดความไว้วางใจที่องค์กรมีต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องของข้อมูล

ความคิดเห็น
ข้อสังเกตในโปรแกรมที่มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ไม่สนใจ

ความปลอดภัยของข้อมูล
แนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเร็ว
ความเร็วที่ข้อมูลถูกสร้าง จัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงภาพ

ความเหลือเฟือ
ความสามารถของเครือข่ายในการกู้คืนจากความล้มเหลวหรือค้นหาเส้นทางอื่นสำหรับการรับส่งข้อมูล

ความแม่นยำ
คือ ความแม่นยำในการคำนวณตำแหน่งของหุ่นยนต์

คอนแท็กเซ็นเซอร์
เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดที่อาศัยการสัมผัสที่ตัวตรวจวัด ใช้ในการระบุตำแหน่ง ระบุตัวชิ้นงาน

คอมพิวเตอร์แบบฝัง
คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer) หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดพิเศษเพื่อฝัง (Embed) ไว้ในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น บัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณลักษณะและความสามารถพิเศษบางประการ เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การให้บริการด้านบันเทิง การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การควบคุมเรื่องเวลาและอุณหภูมิ และการให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการเดินทาง เป็นต้น

ค่า
ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะสร้างคุณค่ามากมายให้กับองค์กร สังคม และผู้บริโภค ข้อมูลขนาดใหญ่หมายถึงธุรกิจขนาดใหญ่และทุกอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่

ค่าคงที่
จำนวนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างที่ดีคือการตั้งชื่อค่าคงที่ในเมืองหลวงเช่น SEED_OF_LIGHT

ค่าที่คั่นด้วยคอมมา (CSV)
คือชนิดของไฟล์ประเภทหนึ่งที่ใช้ คอมมา หรือ ลูกน้ำเป็นสัญลักษณ์ในการแยกข้อมูลออกจากกัน โดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลจะอย฿่ในรุปแบบตาราง

ค่าที่ตั้งไว้ (SP)
ค่าที่ตั้งไว้ (SP) แสดงถึงระดับที่ต้องการสำหรับตัวแปรกระบวนการ (PV) ระบบควบคุมจะพยายามแก้ไขตัวแปรเมื่อค่าเบี่ยงเบนไปจากการตั้งค่านี้ ในกรณีของเทอร์โมสตัทในครัวเรือน ค่าที่ตั้งไว้ (SP) จะแสดงถึงอุณหภูมิห้องที่ต้องการ ตัวแปรกระบวนการ (PV) คืออุณหภูมิจริงของห้อง ซึ่งอาจแตกต่างจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (SP)

ค่าเริ่มต้น
ค่าที่กำหนดให้กับอาร์กิวเมนต์หรือตัวแปรเพื่อเป็นค่าตั้งต้น

คำสั่ง
คำสั่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด ("บล็อก" ของรหัส) คำสั่งเป็นได้ทั้งนิพจน์หรือหนึ่งในหลายๆ โครงสร้างที่มีคำสำคัญ เช่น if, while หรือ for

คำสั่ง OPC
คำสั่ง OPC กำหนดชุดคำสั่งอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ OPC สามารถระบุ ส่ง และตรวจสอบคำสั่งควบคุมที่ดำเนินการบนอุปกรณ์ มูลนิธิ OPC (www.opcfoundation.org) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและบำรุงรักษาคำสั่ง OPC ข้อมูลจำเพาะ

คำสั่งเงื่อนไข
คำสั่งในโปรแกรมที่อาจดำเนินการหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าการทดสอบนั้นเป็นจริงหรือเท็จ

คุณภาพของข้อมูล
การวัดผลข้อมูลเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการตัดสินใจ วางแผน หรือดำเนินงาน


Submit a name