Glossary

ETAT Glossary

There are currently 10 names in this directory beginning with the letter ท.
ทีช
คือ การสอนการเคลื่อนที่ให้กับหุ่นยนต์โดยการใช้มือของคนจัดท่าทางให้กับหุ่นยนต์ ในระหว่างที่ข้อต่อต่าง ๆ เคลื่อนที่ หุ่นยนต์จะจดจำไว้เพื่อรอคำสั่งให้เคลื่อนที่แบบเดิมอีกครั้ง

ทีช เพนแดนท์
คือ กล่องที่ใช้ควบคุมแบบใช้มือถือไว้ ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้าไปสั่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

ทีชล็อค
คือ โหมดด้านความปลอดภัย ให้เปิดโหมดนี้ก่อนทำการสอนหุ่นยนต์ด้วยมือ

ทีชโหมด
คือ โหมดสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์จะจดจำการเคลื่อนที่ของข้อต่อต่าง ๆ และทำงานตามเดิม

ที่อยู่ IP เฉพาะ"
ETAT

ที่อยู่ MAC
ตัวระบุเฉพาะของอุปกรณ์เครือข่ายที่ฮาร์ดโค้ดและแก้ไขแล้ว ในรูปแบบของเลขฐานสิบหก 6 ไบต์ โดย 3 ไบต์ประกอบด้วย ID ผู้ผลิต และ 3 ไบต์ประกอบด้วยตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน

ที่อยู่เครือข่าย
ที่อยู่ที่ใช้ในการระบุเครือข่าย จำเป็นต้องมีที่อยู่เครือข่ายเพื่อถ่ายทอดการสื่อสารไปยังเครือข่ายอื่น

ที่อยู่โปรแกรม
ที่อยู่ของโปรแกรมที่แสดงในรูปแบบช่วยจำ ที่อยู่โปรแกรมคือหมายเลขซีเรียลและหนึ่งรายการถูกกำหนดให้กับแต่ละคำสั่ง

ที่อยู่โหนด
ที่อยู่ที่ใช้ในการระบุโหนดบนเครือข่าย

ที่เก็บข้อมูล
ตำแหน่งของข้อมูลที่เก็บไว้อย่างถาวร


Submit a name