Glossary

ETAT Glossary

There are currently 19 names in this directory beginning with the letter แ.
แกน
ทิศทางที่ใช้ในการระบุการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในโหมดเชิงเส้นหรือแบบหมุน (ISO 8373)

แขนหุ่นยนนต์
คือ ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ที่ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแขนและข้อต่อ เพื่อช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้

แคสเซ็นซิทีฟ
การดำเนินการข้อความโดยที่อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กของตัวอักษรเดียวกันมีความแตกต่างกัน

แถบด้านข้าง
แถบด้านข้างประกอบด้วยแผงที่มีเครื่องมือภายในตัวโปรแกรม ซึ่งรวมถึงแผงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือเกี่ยวกับโหนด เพื่อดูข้อความแก้ไขจุดบกพร่อง และเพื่อดูโหนดการกำหนดค่าของโฟลว์

แถวปัจจุบัน
หมายเลขแถวของพื้นที่ EM สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคำสั่ง EMBC(281)

แบนด์วิดท์ หรือ อัตราประมวลข้อมูล
ความแตกต่างระหว่างความถี่ต่ำสุดและความถี่สูงสุดที่เป็นไปได้ในช่องทางการส่งข้อมูล (transmission channel) ในที่นี้หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งผ่านช่องทางการส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด มีหน่วยเป็น bit per second (bps)

แบนด์วิธ
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล ปริมาณงาน หรืออัตราบิตวัดเป็นบิตต่อวินาที (bps)

แบบจำลอง COM
เป็นแบบจำลองขององค์ประกอบของซอฟต์แวร์ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยสามารถเชื่อต่อสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ได้

แบบจำลองข้อมูล
การวิเคราะห์วัตถุข้อมูลโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

แพคเกจ
แพคเกจ npm ใช้เพื่อติดตั้ง Node-RED Nodes

แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลแบบกราฟฟิก (Dashboard) รวมถึงการจัดการอุปกรณ์ IoT ที่มีจำนวนมาก (Device Management) กล่าวอีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ IoT เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น Apple HomeKit, Samsung ATIRA, Windows Azure IoT, และ Google Cloud IoT

แพเล็ต
แพเล็ตอยู่ทางด้านซ้ายของตัวโปรแกรมและรายการของโหนดที่พร้อมใช้งานในโฟลว์

แมธอด
ฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับอ็อบเจ็กต์เฉพาะ แต่ละเมธอดของออบเจกต์มักจะใช้หนึ่งในสิ่งที่ทำได้ หรือหนึ่งในคำถามที่อ็อบเจกต์สามารถตอบได้

แวคคัม คัพ แฮนด์
เป็นส่วนปลายของแขนหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่หยิบจับวัตถุด้วยการใช้แรงลมในการดูดวัตถุให้ติดกับหัวดูด

แอคชวล โพสิชัน
คือ ตำแหน่งของจุดควบคุมเครื่องมือ

แอคชัน
Actions จะใช้กับการทำงาน การประมวลผลที่ต้องใช้เวลานานในการทำงาน หรือที่เรียกว่า asynchronously task ในแต่ละ action จะมี message อยู่ 3 ชนิด คือ goal, feedback และ result Node ที่เป็นตัวรัน การใช้งาน action จะเริ่มจาก action client จะส่ง message goal ไปยัง action server แล้ว action server จะพยายามทำตาม goal ที่ได้รับมา ในระหว่างที่ action client ก็จะทำงานของตัวเองต่อไป แต่จะได้รับ feedback จาก action server อยู่ตลอดเวลา และเมื่อถึง goal ที่กำหนดแล้ว server จะแจ้งมาทาง result message

แอตทริบิวต์
ค่าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุซึ่งอ้างอิงด้วยชื่อโดยใช้นิพจน์ . เช่น ถ้าวัตถุ o มีแอตทริบิวต์ a จะถูกอ้างอิงเป็น o.a

แอลทีอี
LTE ย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นมาตรฐานบรอดแบนด์ไร้สายที่ทำให้การ download และ upload สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น มีความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลและมัลติมีเดียสตรีมมิ่งที่มีความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps

แฮนด์
ส่วนปลายของแขนหุ่นยนต์ ทำหน้าที่หยิบจับวัตถุด้วยวิธีการคีบ


Submit a name