Glossary

ETAT Glossary

There are currently 29 names in this directory beginning with the letter เ.
เกตเวย์
เกตเวย์เป็นจุดต่อเชื่อมของเครือข่ายทำหน้าที่เป็นทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ในความหมายของ router ระบบเครือข่ายประกอบด้วยโหนด (node) ของ gateway และโหนด ของ host เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ที่เครื่องแม่ข่ายมีฐานะเป็น node แบบ host ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการจราจรภายในเครือข่าย หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต คือ โหนดแบบ gateway

เครือข่ายบริเวณร่างกาย หรือเครือข่ายบริเวณร่างกายแบบไร้สาย
เครือข่ายบริเวณร่างกาย หรือ โครงข่ายบนร่างกายมนุษย์ไร้สาย (Wireless body area network) หรือ เทคโนโลยีโครงข่ายเซนเซอร์ร่างกาย (body sensor network) เป็นเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์สวมใส่ (wearable computing devices) โดยที่อุปกรณ์ BAN อาจฝังอยู่ในร่างกายหรืออาจติดตั้งอยู๋บนพื้นผิวบนร่างกาย เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ หรืออาจเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์สามารถนำติดตัวไปยังตำแหน่งต่างๆ ได้

เครือข่ายส่วนบุคคล (แพน)
เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ Personal Area Network (PAN) คือ การเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในระยะของแต่ละบุคคล โดยทั่วไประยะสั้นประมาณ 10 เมตร โดยการเชื่อมต่อแบบใช้สายผ่าน USB FireWire หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เดินทางพร้อมแล็ปท็อป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (Personal Digital Assistant: PDA) และเครื่องพิมพ์แบบพกพาสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กใดๆ โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบางรูปแบบ โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายส่วนบุคคลสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น

เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน
เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้ เครือข่ายขนาดเล็กที่มีชอบเขตระยะสั้นประมาณไม่เกิน 10 เมตร โดยการเชื่อมต่อแบบใช้สายผ่าน USB FireWire หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรือ กล้องถ่ายรูป โดยทั่วไปแล้ว เครือข่ายส่วนบุคคลสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น

เครือข่ายเซลลูลา
เครือข่ายเซลลูลาร์ (cellular network) หรือ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile network) สามารถขยายพื้นที่การบริการได้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบการแบ่งพื้นที่เป็นเซลล์ (cell) เพื่อให้บริการเชื่อมต่อกันได้หมด ในแต่ละเซลล์จะมีการติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุเรียกว่าสถานีฐาน (base station) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ เครื่องลูกข่ายโทรศัพท์มือถือ (User Equipment:UE) คือ เครื่องลูกข่ายของระบบโทรคมนาคม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้โดยตรงจากผู้ใช้ปลายทางในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ท เดต้าการ์ด แล็บท็อบ เป็นต้น

เครือข่ายในบ้านแบบอัตโนมัติ
ระบบการจัดการพลังงานขนาดเล็กสำหรับบ้าน แต่ยังหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซึ่งจะสื่อสารกับมันเพื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการทำงานในขณะที่ประหยัดพลังงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine: VM) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงหนึ่งเครื่องสามารถจัดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้หลายเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคำร้องขอบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนหลายๆ เครื่องสามารถดำเนินงานตามชุดคำสั่งงานได้พร้อมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเพียงเครื่องเดียว ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแต่ละเครื่องจะทำงานเป็นอิสระจากกัน แม้จะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเครื่องเดียวกัน

เครื่องมืออัจฉริยะ
อุปกรณ์อัจฉริยะคืออุปกรณ์ที่ทั้งระบบ PLC และ DCS สามารถเชื่อมต่อกันได้ แม้ว่าบางครั้งคำนี้จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด แต่โดยทั่วไปแล้วหมายถึงเซ็นเซอร์การวัดแบบดิจิตอลอัจฉริยะ (ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์) (เช่น เครื่องวัดอัตราการไหล) ที่มีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลให้กับการวินิจฉัยบางอย่าง แผงหรือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์

เซนเซอร์
อุปกรณ์ โมดูล และระบบย่อยที่วัดหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ภายในอุปกรณ์ ในห้อง หรือกลางแจ้ง และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้น

เซอร์โวมอเตอร์
คือ มอเตอร์ที่ช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ได้

เซิร์ฟเวอร์ OPC
เซิร์ฟเวอร์ OPC เป็นโมดูลซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถให้ข้อมูลของตนแก่โลกภายนอกโดยใช้ OPC OPC ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ OPC จำนวนมากถูกใช้อย่างเคร่งครัดในฐานะ "ตัวแปลงโปรโตคอล" พวกเขาเชื่อมต่อกับตัวควบคุมอัตโนมัติ (เช่น PLC, DCS, RTU ฯลฯ) โดยใช้โปรโตคอลการสื่อสารเดียวและแปลงข้อมูลและการเรียกเป็น OPC เซิร์ฟเวอร์ OPC ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ทำให้ผู้ใช้ เพื่อดำเนินการควบคุมกำกับดูแลและการได้มาซึ่งข้อมูล (SCADA)

เดลต้าโรบอท/พาราเลลโรบอท
เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแมงมุม ใช้การขยับในรูปทรงเรขาคณิตมีจุดเด่นในการขยับและจับชิ้นส่วนได้อย่างแผ่วเบาทำงานได้อย่างอิสระภายใต้แกน X Y และ Z เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
การถ่ายโอนข้อมูลในระยะไกลโดยไม่ต้องใช้ตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟ ระยะทางที่เกิดขึ้นอาจสั้น (ไม่กี่เมตรเช่นเดียวกับรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์) หรือห่างกันมากๆ (หลายพันหรือหลายล้านกิโลเมตรสำหรับการสื่อสารทางวิทยุ)

เทคโนโลยีจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน
เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจำลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเครื่องเดียว โดยอาศัยกระบวนการสร้างเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ด้านเวอร์ชวลไลเซชั่นเป็นตัวจัดการในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นการสร้างสิ่งเสมือนจริงเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งอื่นๆ เช่นเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และเครือข่ายต่างๆ

เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้
เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ที่รวมเข้ากับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ เทคโนโลยนี้มาในรูปของ Smart watch, Smart Badges หรือ Wristbands ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือ Apple Watch ตัวอย่างของ เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ เช่น Jawbone Up and Fitbit activity trackers

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Sony และ NXP โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz เพื่อให้อุปกรณ์จำพวกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาประเภทอื่นๆสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น เพียงแต่นำอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องมาวางชิดกันหรือแตะกันเท่านั้น เพื่อที่ทำการส่งข้อมูลหากัน

เบสลิงค์
โครงสร้างของฐานหุ่นยนต์ที่รองรับการทำงานของข้อต่อแรก

เบิร์นอิน
คือ การทดสอบหุ่นยนต์และส่วนประกอบทั้งหมด โดยให้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการทดสอบการเคลื่อนที่และชุดคำสั่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังนำไปติดตั้งใช้งานแล้ว

เพ็นแดนท์
อุปกรณ์สั่งงานหุ่นยนต์ที่ใช้มือในการถือ โดยสามารถโปรแกรมคำสั่งหุ่นยนต์หรือสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้

เพลยโหมด
โหมดที่ใช้สั่งให้หุ่นยนต์เริ่มต้นทำงาน

เฟรม
คือ การระบุตำแหน่งและทิศทางของวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้

เมืองอัจฉริยะ
แนวคิดที่พยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ชาญฉลาด โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การคมนาคมที่คล่องตัว ผ่านเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างมนุษย์และสิ่งของ

เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว
คือไมโครเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับระบบฝังตัว มักพบในอุปกรณ์ระบบอุตสาหกรรม แต่ยังพบในอุปกรณ์ระบบฝังตัวอื่น ๆ อีกมากมาย

เวลาดำเนินการ
เวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามคำสั่ง

เวลาประมวลผลคำสั่ง
เวลาดำเนินการสำหรับคำสั่ง

เวลารอบกระบวนการ
ช่วงเวลาที่พีแอลซีใช้ในการทำงานเสร็จสิ้นหนึ่งรอบ

เวิร์ด
หน่วยข้อมูลที่ประกอบด้วย 16 บิต

เส้นเชื่อมโหนด
ตัวเชื่อมต่อตรรกะระหว่างโหนด ตามแนวคิดที่ว่า ข้อความ "เดินทาง" ระหว่างโหนด

เอกสาร
ข้อความภาษามนุษย์ที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายว่าซอฟต์แวร์ทำอะไร ทำงานอย่างไร หรือใช้งานอย่างไร


Submit a name