Glossary

ETAT Glossary

There are currently 16 names in this directory beginning with the letter ส.
สตริง
ย่อมาจาก "สตริงอักขระ" ลำดับของอักขระตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป

สตริงว่าง
สตริงอักขระที่ไม่มีข้อม โดยเปรียบเหมือนกับข้อความที่มีค่าเป็นศูนย์

สถาปัตยกรรมแบบรวมของ OPC
สถาปัตยกรรมแบบรวม OPC (OPC UA) เป็นข้อกำหนดล่าสุดของ OPC ทั้งหมดและรวมเป็นหนึ่งเดียว OPC UA มีความสามารถทั้งหมดของข้อกำหนด OPC ปัจจุบันและยังเข้ากันได้กับข้อกำหนดปัจจุบัน OPC UA ยังเพิ่มความสามารถต่างๆ ที่ ไม่มีในข้อกำหนดก่อนหน้านี้ OPC UA ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถเลือกวิธีการขนส่งข้อมูลต่างๆ เช่น COM, DCOM หรือ .Net (ใช้ XML เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารกับระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ Windows หรือการเข้ารหัสแบบไบนารีเพื่อให้ได้ความเร็วที่สำคัญ)

ส่วนควบคุม
เป็นส่วนที่สั่งการทำงานของหุ่นยนต์ ส่วนควบคุมทำหน้าที่รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของตัวทำงาน และกำหนดตำแหน่งของการเคลื่อนที่จากข้อมูลที่ส่งกลับมาจากเซนเซอร์

ส่วนฐาน
คือ ส่วนฐานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ส่วนต่อประสานคนกับเครื่อง
ส่วนประกอบของระบบ (เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ) ที่จัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ โดย HMI ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่แปลอินพุตของผู้ใช้เป็นสัญญาณสำหรับระบบ เพื่อให้ระบบสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับผู้ใช้

ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI)
บางครั้งเรียกว่า (Man Machine Interface) MMI หรือ (Human Computer Interface) HCI เป็นหน้าจอที่ใช้ติดต่อกับเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบหรือแสดงผลการทำงาน โดยมักจะใช้ระบบปฏิบัติการที่รู้จักกันดีและความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจจะกระทบกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
หน่วยการเขียนโปรแกรมที่ใช้สร้าง แสดง และแก้ไขโปรแกรมบน CX-Programmer สามารถตั้งชื่อส่วนต่างๆ ส่วนจะถูกดำเนินการตามลำดับที่แสดงในแผนผังโครงการ จากบนลงล่าง สามารถย้ายส่วนเพื่อเปลี่ยนคำสั่งดำเนินการหรือย้ายไปยังโปรแกรมแยกต่างหาก และสามารถคัดลอกได้ การแบ่งโปรแกรมออกเป็นหน่วยย่อยๆ ทำให้สามารถสร้างมาตรฐานได้เมื่อสร้าง แสดง และแก้ไขโปรแกรม

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ผ่านกราฟิกแทนข้อความ

ส่วนหัว
ข้อมูลในแพ็กเก็ตอีเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดแพ็กเก็ต ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ และประเภทการส่ง

สวิชต์
อุปกรณ์เลเยอร์ 2 ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์บนเครือข่าย ส่งต่อแพ็กเก็ตตามที่อยู่ซึ่งแตกต่างจากฮับที่ส่งต่อข้อมูลไปยังพอร์ตทั้งหมด

สัญญาณนาฬิกา
แฟล็กพิเศษที่ระบบสร้างพัลส์เปิด/ปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

สามารถติดตั้งโหนดเพิ่มเติมในแพเล็ตได้โดยใช้คำสั่งหรือตัวจัดการแพเล็ต"
ETAT

สามารถใช้เพื่อลดความซับซ้อนทางสายตาของโฟลว์ หรือเพื่อรวมกลุ่มของโหนดเป็นส่วนประกอบที่ใช้ซ้ำได้ในหลายสถานที่"
ETAT

สายตีเกลียวคู่
สายทองแดงที่คู่สายส่ง/รับถูกบิดเพื่อลดครอสทอล์ค Cat5e ใช้ 4 คู่; สามารถป้องกันหรือไม่ป้องกัน

สเต็ป
หน่วยที่ระบุความยาวของคำสั่ง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าต้องใช้พื้นที่เท่าใดในหน่วยความจำของผู้ใช้เพื่อจัดเก็บคำสั่ง จำนวนขั้นตอนแตกต่างกันไปในแต่ละคำสั่ง


Submit a name