Glossary

ETAT Glossary

There are currently 11 names in this directory beginning with the letter อ.
อาคารอัจฉริยะ
อาคารที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสมองส่วนกลาง มีระบบประสาทที่เป็นสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Sensors) อยู่ ตามบริเวณ ต่างๆ ทั่วอาคาร คอยเป็นหูเป็นตาให้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถตรวจสอบ,รายงานและควบคุมอุปกรณ์ของอาคารได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคาร ระบบการจัดการพลังงาน ระบบการบริหารจัดการต้นทุน

อาร์กิวเมนต์
ค่าที่กำหนดให้กับฟังก์ชันหรือโปรแกรมเมื่อทำงาน คำนี้สามารถใช้ทดแทนพารามิเตอร์ได้

อาร์ติคูเลชัน
คือ จุดที่เคลื่อนที่ได้ของหุ่นยนต์ โดยการหมุนเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

อินดักซ์ทีพ เซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน เพื่อใช้ในการตรวจจับวัตถุประเภทโลหะ

อินสแตนซ์ของโหนด
อินสแตนซ์ของโหนดที่เพิ่มเข้าไปในโฟลว์ โหนด (คำจำกัดความ) อาจมีหลายอินสแตนซ์ในโฟลว์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้ง สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ IoT สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
IIoT ย่อมาจาก Industrial Internet of Things คือ การนำเครื่องจักร ระบบการวิเคราะห์ขั้นสูง และคนมาทำงานร่วมกันผ่านโครงข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดระบบที่สามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์

อุปกรณ์ควบคุม
สิ่งใดก็ตามที่ส่งผลต่อเอนทิตีทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนสถานะหรือการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ OPC
ผลิตภัณฑ์ OPC (เช่น ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ OPC) ที่ผ่านการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด OPC ผลิตภัณฑ์ OPC ที่ผ่านสามารถแสดงโลโก้การปฏิบัติตาม OPC ได้

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย
อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เชื่อมต่อเป็นวัตถุทางกายภาพที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันและระบบอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม เช่น แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป ไปจนถึงอุปกรณ์พกพาทั่วไป เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไปจนถึงอุปกรณ์ทางกายภาพและออบเจกต์ที่หลายหลายขึ้น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สิ่งนี้ทำหน้าที่คล้ายกับ PLC แต่ใช้งานในภาคไฟฟ้าเป็นหลัก เช่น ในสถานีไฟฟ้าย่อย เนื่องจากบางครั้งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องทำงานในที่ที่มีไฟฟ้าแรงสูง จึงสามารถสร้างให้มีการป้องกันที่สำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร


Submit a name